KAJ JE INVALIDSKA KVOTA?

Vsak delodajalec, ki zaposluje najmanj 20 oseb, ima obveznost izpolnjevati invalidsko kvoto, kar pomeni, da mora zaposlovati od 2 do 6 % invalidov (odvisno od registrirane dejavnosti). Zavezanec lahko svojo obveznost glede kvote izpolni tako, da:

• ima zaposleno predpisano število invalidov ali

• plača prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

VEČ NA: http://www.jpi-sklad.si/skladi/invalidski-sklad/obveznosti/nadomestna-izpolnitev-kvote/

KAKO IZRAČUNAMO KVOTO?

Kvota se za podjetje izračuna glede na registrirano dejavnosti in število zaposlenih.

VEČ NA: http://www.jpi-sklad.si/skladi/invalidski-sklad/izracun-kvote/

PLAČILO ZARADI NEIZPOLNJEVANJA KVOTE

Delodajalec, zavezanec h kvoti, ki ne izpolni kvote, mora za vsakega invalida, ki bi ga moral zaposliti za izpolnitev predpisane kvote, do vključno zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec, plačati v sklad prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70 % minimalne plače, kar trenutno znaša 658,41 EUR.

VEČ NA: http://www.jpi-sklad.si/skladi/invalidski-sklad/obveznosti/neizpolnjevanje-kvote/

KAKO SI LAHKO KOT DELODAJALEC ZNIŽATE OBVEZNOST PLAČILA PRISPEVKA?

Delodajalec, ki ne izpolnjuje kvote z zaposlenimi invalidi, lahko delno ali v celoti zniža obveznost plačila prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov na podlagi sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju s POSLOVNO SKUPINO GRIFFIN:

·        GRIFFIN – ZAPOSLITVENI CENTER d.o..o

·        MEDARHIV – INVALIDSKO PODJETJE d.o.o..

kot nadomestno izpolnitev kvote. Za nadomestno izpolnitev kvote se šteje v koledarskem letu sklenjena in izpolnjena pogodba o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom.

VEČ NA: http://www.jpi-sklad.si/skladi/invalidski-sklad/obveznosti/nadomestna-izpolnitev-kvote/

KAKO IN KOLIKO LAHKO PRIHRANITE?

Namesto plačevanja prispevkov si lahko tako preko poslovnega s POSLOVNO SKUPINO GRIFFIN zagotovite storitve ali produkte, ki jih potrebujete za svoje delovanje, hkrati pa zadostite predpisanim zahtevam glede invalidskih kvot.

Pogoj za nadomestno izpolnitev kvote je sklenjena in izpolnjena pogodba o poslovnem sodelovanju po kateri se priznajo stroški dela v višini najmanj 15 minimalnih plač v 12 mesecih za vsakega invalida:

Za naročnika, ki je zavezanec h kvoti, to pomeni, da v kolikor s POSLOVNO SKUPINO GRIFFIN sklene pogodbo o sodelovanju npr. na področju:

 • OPTIMIZACIJE IN DIGITALIZACIJE POSLOVANJA (PODPORNIK.SI: prevzem in digitalizacija pošteupravljanje e-pisarne, podpora pri upravljanju s kadri)
 • ARHIVIRANJA IN VARNEGA UNIČENJA DOKUMENTACIJE (popis in sanacija arhivov, hranjenje dokumentaciji na naši lokaciji, upravljanje vaših arhivov pri vas, uničenje odvečne dokumentacije, digitalizacija dokumentov, uvoz digitalizirane arhive v vaše IT sisteme: SAP, SAOP, MINIMAX, VASCO, …, digitalizacija poslovne, računovodske, projektne, transportne, skladiščne, kadrovske, zdravstvene, … dokumentacije )
 •  USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH (E-KOLO-G: priprava in izvedba vsebin ASI, KC, … na način izvedbe predavanja, delavnic, podpornih skupin, psihološkega svetovanja pri vas, koučinga, …)
 • PROMOCIJE ZDRAVJA (E-KOLO-G)
 • POSTAVITVE E-KOLESARNICE IN DOSTAVE TER VZDRŽEVANJA E-KOLES GHOST (poslovni najem E-KOLES z vključenimi vsemi storitvami.)
 • DODELAVNIH POSLOV (sortiranje, kontrola, etiketiranje, pakiranje, upravljanje zalog in skladišč),

kjer so priznani stroški dela OD 75% DO MAXIMALNO 90% v višini 1.175,73 EUR, tako realizira nadomestno izpolnitev kvote za 1 invalida.

EKONOMSKI UČINEK IZBIRE NADOMESTNE IZPOLNITVE KVOTE (VSAJ 658,41 PRIHRANKA / MESEC)

 • NDM za enega invalida v času oddaje vloge v EUR       1.175,73 €
 • realizirana pogodbena vrednost (brez DDV) v EUR     1.350,00 €
 • procent dela od storitve 90%
 • realizirani stroški dela (brez DDV) v EUR   90% …      1.215,00 €
 • število realiziranih kvot 1
 • STROŠEK PROJEKTA 1350,00 + DDV
 • VREDNOST KVOTE 658,41 € 
 • KONČNI STROŠEK NAROČNIKA 691,59 € + DDV

 KAKŠNO JE TVEGANJE?

Tveganja praktično ni, saj v kolikor s poslovnim sodelovanjem ne bi bili zadovoljni, pogodbo lahko enostavno odpoveste z odpovednim rokom 30 dni.

ZAKAJ SODELOVATI PRAV S POSLOVNO SKUPINO GRIFFIN?

Prednosti poslovnega sodelovanja s POSLOVNO SKUPINO GRIFFIN z namenom nadomestne izpolnitve kvote:

1. poslujemo skladno s standardi ISO 9001:2015 in 27000

2. Širok nabor naših storitev, med katerimi lahko izbirate in tako uveljavljate nadomestno izpolnitev kvote;

3. registrirani in certificirani ponudnik storitev

4. od vas prevzamemo obveznosti mesečnega poročanja skladu, vaši sodelavci pa lahko ta čas posvetijo pomembnejšim opravilom za vaše podjetje;

5. ponujamo kvalitetne storitve in produkte, ki so povsem primerljivi s tistimi, ki jih nudijo konkurenčna neinvalidska podjetja;

6. dobra teritorialna pokritost – ker smo prisotni v mnogih slovenskih regijah lahko naročnikom ponudimo storitve na različnih lokacijah;

7. s poslovnim sodelovanjem s POSLOVNO SKUPINO GRIFFIN pokažete svojo družbeno odgovornost, saj tako neposredno pripomorete ohranjati delovna mesta za invalidne osebe;

8. kot srednje veliko podjetje vedno iščemo medsebojne sinergije v razvijanju poslovnih odnosov, zato povejte tudi vi nam, kaj lahko storite za nas.

Vabimo vas, da nas obiščete in se sami prepričate v ODLIČNOST naših STORITEV

Ne odlašajte predolgo! Oddajte povpraševanje po e-pošti tanja@ps-griffin.si ali pokličite na 080 48 45. Z veseljem bomo odgovorili na vaša morebitna vprašanja in vam pripravili ponudbo po vaši meri!

Pošlji povpraševanje

Se zanimate za storitev? Želite ponudbo ali sestanek?

Stopite v stik z nami.
Pošlji povpraševanje