Osnovno poslanstvo zaposlitvenega centra Griffin je usposabljanje in zaposlovanje invalidov.

Z usposabljanjem lahko pomagamo invalidom pri integraciji v druge posebne oblike zaposlovanja ali pri zaposlitvah pod splošnimi pogoji. S tem omogočimo delo in zaposlitev invalidom, ki se glede na svojo invalidnost in preostalo delovno zmožnost ter zdravstveno stanje ne morejo zaposliti pod splošnimi pogoji.

Invalidom je na ta način ponujen širok nabor možnosti, da najdejo svojim zmožnostim, znanju in interesom ustrezno delovno mesto.

To dosežemo s prilagojenim delovnim okoljem in izvajanjem posebnih programov ter z oblikovanjem proizvodnih enot, ki so sestavni del konkurenčnega tržno ekonomskega sistema.

Pošlji povpraševanje

Se zanimate za storitev? Želite ponudbo ali sestanek?

Stopite v stik z nami.
Pošlji povpraševanje