Projekt DOOL ( Dance out of Line)

Nosilec/Glavni koordinator: Avstrija – Dunaj (Mad Coproductions)

Partnerji: Slovenija – Ljubljana (Medarhiv IP), Madžarska – Budimpešta (ArtMan), Italija-Bolonija (Corpoceleste) in Finska – Helsinki (DanceAbility Finland)

Sofinanciranje: ERASMUS + – Inkluzivno izobraževanje mladih v Evropi: Strateška partnerstva za šolsko izobraževanje – sodelovanje in razvoj ter izmenjava dobrih praks.

Čas trajanja projekta: 3 leta – Začetek projekta: 1.9.2018 , Konec projekta: 31.8.2021.

To bo čas raziskovanja, izmenjave, preizkušanja in nazadnje utemeljitve znanja. Pristop bo ukoreninjen v pristopu mešanih (raznovrstnih) sposobnosti ter v praksi DanceAbility v šolah (Danceability je mednarodna priznana metoda dela s skupinami raznovrstnih sposobnosti).

CILJ DOOL: Razviti vse-evropski model umetniško-ozaveščevalnega sodelovanja z OŠ in SŠ z vključevanjem »DanceAbility« metode v redni oz. izbirni urnik. S tem bo projekt posredno ozaveščal, spodbujal inkluzijo in sprejemanje drugačnosti med mladimi v evropskih šolah.

Ozadje projekta: V preteklih šestih letih je na Dunaju potekal pilotski projekt (Mellow Yellow, MY), preko katerega so razvili znanje umetniških (plesnih) ekip z mešanimi sposobnostmi (v edkipi dveh je eden fizično izvan plesalec) ter vzpostavili stalno prakso obiskov lokalnih šol in dela z učenci osnovnih in srednjih šol. Projekt DOOL je logično nadaljevanje dunajskega M.Y. projekta. Prvotne izkušnje in znanje bodo preizkušene in prenešene na evropsko raven. Narejena bo primerjava in testiranje že razvitih plesno-didaktičnih metod pri drugih (4) evropskih partnerjih. Izbrani partnerji namenoma predstavljajo raznolike socialne in družbene sisteme izobraževanja in kulture. Projektni partnerji s(m)o tu dragoceni viri znanja, vir korektivnih in primerjalnih parametrov za vzajemno učenje, razvoj in učinkovito izvajanje DOOL pristopa. Uporabljene metode se bodo dokumentirale, in se sproti nadgrajevale. Po zadnji fazi projekta, osredotočeni na analizo in zaključke, bodo tako vsem obstoječim in novih partnerjem nudile osnovo za nadaljnji razvoj pristopa DOOL v partnerskih državah.

Zakaj DanceAbility? Ples in s tem gibanje, telesni stik in samoizražanje so najučinkovitejši načini vključevanja v skupnost. Komunikacija skozi telo, gib in dotik v učilnici postane neposredna življenjska izkušnja, ki je noben teoretični vložek ne more doseči. Tako postane nepozaben dogodek v življenju vsakega (mladega) človeka, zasidran v mislih in srcu. Ideje o raznolikosti sveta, ki že obstajajo in so že prisotne, se lahko trajno obogatijo in spremenijo na bolje.

Projekt DOOL spodbuja neposredna srečanja in stike skozi dejavnosti ustvarjalnega samoraziskovanja v vključujočem okolju, kjer »invalidni« umetniki stopijo v vloge učiteljev in v vzajemni učni proces z učenci. Skupni jezik in nosilec izmenjave je komunikacija in dojemanje skozi gib in telo, ki sta v umetnosti najbolj prisotna v sodobnem plesu. Gre za improvizacijski stik s primesmi metode Danceability, pripovedovanja zgodb, igranja vlog, telesnega gibanja, igre…, preko katerih ustvarimo dialog.

Metoda dela: Umetniški par preživi z otroki na izbrani šoli ves dan (predvidoma 5 ur, vključno s skupnim kosilom). Predvidoma delata s skupino dveh razredov (do 40 otrok), s katero uvodoma izvedeta t.im. »informance« – 15-minutno plesno predstavitev, katere namen je ustvariti prostor za dialog z učenci, skozi prikaz umetniške zmožnosti in » sposobnosti plesočega telesa, ne glede na invalidnost / omejitve. Delo se nadaljuje v obliki plesne delavnice, improvizacije, skupinskega dela, pogovora z učenci – odvisno od njihove skupinske dinamike in zanimanja. Po predvidoma 14 dneh sledi drugo srečanje z isto skupino, ki je tokrat namenjeno ‘feedbacku’ – zbiranju povratnih informacij, vtisov, razmišljanj, mnenj otrok o doživetem. Prav tako je ponovni obisk namenjen utrjevanju pozitivnega sprejemanja raznolikosti, drugačnosti in neposrednem preverjanju zanimanja za morebitno ponovno srečanje s umetniškim parom.

Faze projekta: Prva faza (1.9. 2018 – 31.8.2019) je namenjena vzpostavitvi in razvoju mešanih ekip (po državah) in razvoju kreativne / didaktične vsebine, ki jo bodo ekipe izvajale po izbranih šolah v posamezni državi. V drugi fazi (1.9.2019 – 31.8.2020) gre za izmenjavo znanj med partnerji in samo izvedbo vsebin znotraj mešanih ekip na lokalni ravni (20 šol v 2 letih). V tretji fazi projekta (1.9.2020 – 31.8.2021) bodo razviti intelektualni rezultati – materiali, ki bodo na voljo drugim zainteresiranim pedagogom, umetnikom in kulturnikom po Evropi.

S projektom DOOL z mednarodnimi partnerji spodbujamo izmenjavo znanj in praks, preko katere bomo izluščili naše skupne izzive in osnovne težave, s katerimi se bomo srečevali. Raziskali bomo možnosti spoznavanja z metodo DanceAbility znotraj nacionalnega izobraževalnega sistema. Ob vzajemnem učenju in preko raznolikih izkušenj bomo vzpostavili načela pozivitnih pristopov, ki jih bo mogoče v prihodnosti uporabiti ob različnih priložnostih in v različnih državah.

 

Vrste načrtovanih dejavnosti

>Mednarodni sestanki

>Mednarodne dejavnosti učenja

>Intelektualni izdelki

>Širitveni dogodki

 

Predvideni rezultati (intelektualni izsledki):

  • izvedba 20 »DOOL« dni v 2 letih x 5 držav
  • učno (video in tiskano) gradivo za učitelje / pedagoge
  • gradivo za izvajalce »danceability« (mešani plesni pari )
  • predlog kurikuluma »danceability« za OŠ in SŠ
  • ‘road map’: baza vseh gradiv projekta (video, foto, pisni viri + vodenje financ projekta)