STAR UP SOC – DOLGOTRAJNA SOCIALNA AKTIVACIJA

RANLJIVIH CILJNIH SKUPIN

V letošnjem letu smo v sodelovanju z Javnim zavodom Socio uspešno pridobili 5 projektov, imenovanih STAR UP SOC. Projekti STAR UP SOC so dolgi programi socialne aktivacije, s katerimi bomo zagotavljali socialne in delovne spretnosti in znanja osebam iz ciljne skupine, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje morebitnih socialnih problematik, vključevanje v delovno aktivnost ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela.

SEZNAM PROJEKTOV

1. STAR UP SOC – GORENJSKA (2017-01)

2. STAR UP SOC – OSREDNJA SLOVENIJA 1 (2017-02)

3. STAR UP SOC – KOROŠKA 1 (2017-03)

4. STAR UP SOC – KOROŠKA 2 (2017-04)

5. STAR UP SOC – OSREDNJA SLOVENIJA 2 (2017-05)

NAMEN PROJEKTA
Namen projekta je preprečiti socialno izključenost in omogočiti marginaliziranim posameznikom sodelovanje v družbi, njihovo opolnomočenje, osebni razvoj in razvoj spretnosti, ki jih potrebujejo za vsakodnevno sodelovanje v družbi.

CILJ PROJEKTA
Cilj projekta je aktivna vključitev dolgotrajno brezposelnih oseb in dolgotrajnih prejemnikov socialnih transferjev v družbo in njihova vključitev v delovno okolje.

CILJNA SKUPINA PROJEKTA:

 • dolgotrajno brezposelne osebe, stare do 49 let, ki so v zadnjih 24 mesecih vsaj 12-krat prejele denarno socialno pomoč

VSEBINA PROJEKTA
Gre za raznolike, glede na udeležence v skupini dodelane in prilagojene programe za razvoj socialnih spretnosti in veščin, dvig funkcionalnih kompetenc, pridobitev znanj in informacij (npr. kako planirati in voditi osebne finance) ter osebnostni razvoj.

VSTOPNA TOČKA
Osebe v programe napoti Urad za delo.

DOLGOTRAJNI PROGRAM SOCIALNE AKTIVACIJE

Trajanje enega projekta STAR UP SOC – dolgega programa socialne aktivacije, v katerega mora prijavitelj vključiti največ 20 oseb iz ciljne skupine, je 11 mesecev.

Udeleženci se bodo vsaj 8 mesecev od 11, v sklopu modula III, dva dni v tednu, po minimalno 5 ur na dan usposabljali za posamezno, njim zanimivo delo s poudarkom na enem izmed naslednjih področij:

 • projektno delo
 • delo delovnega inštruktorja
 • administrativna dela
 • lažja dela v proizvodnji in v skladišču
 • čiščenje in vzdrževanje

Cilji projekta so:

 • razvoj socialnih veščin in spretnosti
 • dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo
 • pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti
 • osebni razvoj, krepitev moči in motiviranost za ponovno aktivacijo na trgu dela oz. za njihovo približevanje na trg dela
 • aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije
 • dvig oz. pridobitev novih delovnih spretnosti in znanj ter kompetenc za iskanje zaposlitve, ki bodo okrepile zaposlitveni potencial posameznika

Pravice ciljnih skupin so:

 • pravica do zdravniškega pregleda, zavarovanja za primer poškodb, invalidnosti in smrti ter socialnega varstva
 • pravica do znanja o varstvu na delovnem mestu
 • zavzemati proaktivno vlogo v programu in sproti sodelovati pri oblikovanju programa izobraževanja
 • pravica do denarne nagrade glede na število ur dejanske prisotnosti v programu
 • pravica do povračila stroška za prevoz za vsak dan dejanske prisotnosti v programu v višini najnižja cena vozovnice za javni prevoz
 • pravica do povračila stroška za prehrano

Obveznosti:

 • zavzemati aktivno vlogo v programu v trajanju 11 mesecev in po zaključku programa
 • o nastalih spremembah sproti obveščati pogodbenika in iskati skupne rešitve.
 • pridobivati znanja in informacije, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti
 • skrbeti za osebni razvoj, krepitev moči in motiviranost za ponovno aktivacijo na trgu dela/za njihovo približevanje na trg dela
 • aktivno pristopiti k reševanju socialne in zaposlitvene situacije ob sodelovanju strokovnih sodelavcev
 • dvig ali pridobitev novih delovnih spretnosti in znanj ter kompetenc za iskanje zaposlitve, ki bodo okrepile njihov zaposlitveni potencial
 • sodelovati s koordinatorjem socialne aktivacije, po potrebi in s strokovnim delavcem na ZRSZ in CSD
 • se vključiti v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacije ali v zaposlitev ob izhodu

Povezava do spletne strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.